Now showing items 1-9 of 9

 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Forman, Vladislav
  Tématem bakalářské práce je softwarová podpora plánování projektů. V části teoretické je vysvětlen princip procesů projektového řízení. Výstupem praktické části je zpracování vlastního návrhu softwarového řízení stavebního ...
 • Spolehlivost distribuční sítě 

  Polák, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se způsoby hodnocení spolehlivosti distribučních sítí ve státech Evropské unie a v České republice a zhodnocení spolehlivosti konkrétní distribuční sítě a výsledků metod, které byly použity. ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Leinweber, Luboš
  Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Girga, Eduard
  Vedení 400 kV je nejpoužívanějším přenosovým vedením v České republice, jeho délka je přes tři tisíce kilometrů. Velmi často se používá k vyvedení značných výkonů z velkých elektráren a také proto má značný význam v ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...
 • Zdroje elektrické energie v ČR se zaměřením na využívání biomasy 

  Vacek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s jednotlivými druhy zdrojů elektrické energie v České republice, jejich výkonovou a výrobní bilancí, dále pak se stupni regulace od zdroje (v našem případě elektrárnou ) ,až po spotřebič . ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 110 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Klimeš, Jiří
  Klimeš Jiří Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Zkratové poměry v rozvodně 110 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. 51 s. Bakalářská ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Změna napětí na nn svorkách distribučního transformátoru vn/nn při změně jeho zatížení 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou distribučných transformátorov. Čitatežovi sú predložené teoretické informácie v prvej časti. Táto úvodná vedomosť umožňuje bližšie sa oboznámiť s príkladom, ktorého riešenie je ciežom práce. ...