Now showing items 1-13 of 13

 • Automatizované měřící pracoviště letecké rádiové stanice R-863 

  Kropáček, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat automatizované měřicí pracoviště pro měření parametrů letecké rádiové stanice R – 863. V prvním kroku práce se seznámíme s principy měření vlastností R – 863. Na základě těchto ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

  Sabol, Martin
  Tato práce se zabývá rozborem protokolu automatického pozičního systému APRS pro účely telemetrie. Je rozebrána struktura nejdůležitějších rámců a jejich použití. Věnuje se zpracování GPS dat a jejich následné modulaci na ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • Kmitočtové syntezátory 

  Lapčík, Josef
  Diplomová práce se zabývá rozborem a dělením frekvenčních syntezátorů a návrhem syntezátorů DDS a PLL. Jsou rozebrány základní typy syntezátorů a odlišnosti mezi způsoby jejich činnosti. V části návrhu jsou v práci podrobně ...
 • Naprocházku.cz - webová služba pro poznávání okolí 

  Špaček, Jiří
  Podělení se o své zážitky s ostatními na internetu je v dnešní době velmi oblíbené. A proto vznikla služba, která má za cíl usnadnit návštěvníkům sdílení svých oblíbených procházek. Tato práce se zabývá návrhem a implementací ...
 • Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů 

  Špaček, Jiří
  Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje ...
 • Systém včasné výstrahy před lokální povodní 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh lokálního protipovodňového výstražného systému. Systém se skládá ze dvou základních typů jednotek. První jednotka je umístěna v terénu a pomocí čidel vyhodnocuje přítomnost vody v jinak ...
 • Technologie příjmu extrémně slabých radiových signálů meziplanetárních sond 

  Špaček, Jiří
  Náplň práce souvisí s problematikou příjmu velmi slabých radiových signálů, konkrétně se zaměřením na systémy pro přenos nízkorychlostní telemetrie s využitím modulačního schématu nosná-subnosná. V části práce je prezentována ...
 • Vícepásmový mikrovlnný vysílač pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře 

  Poslušný, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem vícepásmového mikrovlnného vysílače pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře s možností modulace vysílaného signálu. Základem vysílače jsou synchronizované fázové závěsy, ...
 • Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF 

  Tiller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a popisem vybraných vysokofrekvenčních obvodů používaný v přijímací technice. Práce se dále zaměřuje na návrh těchto obvodů a jejich simulaci v programu Ansoft Designer. Důraz při ...
 • Vstupní část přijímače pro pásmo L 

  Kolář, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vstupní části přijímače pro pásmo L. Konkrétně se jedná o přijímač signálů nacházejících v pásmu 1,3 GHz. V této práci jsou detailně rozebrány, navrženy a v programu Ansoft odsimulovány ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo 435MHz s vysokou účinností 

  Herceg, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v UHF pásme na frekvencii 435 MHz. Zosilňovače sú navrhnuté v rôznych triedach a vo výsledku je porovnávaná ich efektívnosť a ich výsledné vlastnosti. Ako ...