Now showing items 1-16 of 16

 • Bezpečnost práce na tvářecích strojích 

  Šknouřilová, Eva
  Tato bakalářská práce předkládá přehled zásad bezpečné práce ve tvářecích provozech. Jsou zde uvedeny základní zásady bezpečnosti osob, které mají za tvářecí stroje zodpovědnost, nebo se stroji přijdou do styku. Dále ...
 • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt, vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu S500MC. Na základě literární studie problematiky výroby součásti stříháním a ...
 • Návrh techologie výroby plechového dílce karoserie automobilu 

  Sviták, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tažení nerotačních součástí z plechu.. Zadaný dílec z materiálu DC04 (dle ČSN 11 305) tvoří konstrukční prvek karoserie automobilu. Je vyráběn v roční produkci 10 tis. kusů. ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Hamáček, Petr
  HAMÁČEK Petr: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, školního roku 2008/2009. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů. ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Chaloupková, Lucie
  Závěrečná práce zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. V projektu jsou zpracovány dvě varianty výroby jedné součásti a to: výroba na postupovém ...
 • Technologie výroby plechových klecí pro radiální soudečková ložiska 

  Jabůrek, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby a konstrukční řešení funkčních částí nástrojů pro operace děrování okének a lisování zámků klece radiálního soudečkového ...
 • Výroba dutého čepu s přírubou tvářením 

  Jedovnický, Jan
  Jedovnický Jan: Výroba dutého čepu s přírubou tvářením Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, škol. roku 2007/2008. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů.
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Stejskal, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z ocelového plechu 11305. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení byl pro zadanou součást, s ohledem ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Klepáč, Patrik
  Cielom tejto diplomovej práce je návrh variant riešenia výroby zadanej súčiastky a výber vhodnej technológie pre kusovú výrobu zadanej súčiastky z nerezovej ocele 17240. V prvej časti práce je stručné zhodnotenie tvárnenia ...
 • Výroba součásti "DRŽÁK" 

  Wagner, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2303T010 předkládá návrh technologie výroby držáku. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji, dle ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Smutný, Petr
  PETR SMUTNÝ: Výrob součásti plošným tvářením. Diplomová práce prezenčního studia magisterského studijního programu STROJÍRENSTVÍ. Obor strojírenská technologie. 2. stupeň, 2. ročník LS, akademický rok 2010/2011, studijní ...
 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...
 • Výroba součásti z plechu na sdruženém nástroji 

  Vrána, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 na sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky ...