Now showing items 1-20 of 26

 • Bezpečnost práce na tvářecích strojích 

  Šknouřilová, Eva
  Tato bakalářská práce předkládá přehled zásad bezpečné práce ve tvářecích provozech. Jsou zde uvedeny základní zásady bezpečnosti osob, které mají za tvářecí stroje zodpovědnost, nebo se stroji přijdou do styku. Dále ...
 • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt, vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu S500MC. Na základě literární studie problematiky výroby součásti stříháním a ...
 • Návrh techologie výroby plechového dílce karoserie automobilu 

  Sviták, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tažení nerotačních součástí z plechu.. Zadaný dílec z materiálu DC04 (dle ČSN 11 305) tvoří konstrukční prvek karoserie automobilu. Je vyráběn v roční produkci 10 tis. kusů. ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Chaloupková, Lucie
  Závěrečná práce zpracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. V projektu jsou zpracovány dvě varianty výroby jedné součásti a to: výroba na postupovém ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Fabík, Pavel
  FABÍK Pavel: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00, předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu s otvory – dílce z ocelového plechu ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Hamáček, Petr
  HAMÁČEK Petr: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, školního roku 2008/2009. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů. ...
 • Nové trendy dělení materiálu 

  Uttendorfská, Magdalena
  Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Technologický návrh výroby rámové základny 

  Havliš, Lukáš
  V bakalářské práci je řešen technologický návrh výroby rámové základny. Vzhledem k tomu, že společně s touto základnou je vyráběna rovněž součást, označena jako základna křídelní, je v této práci řešena současně i výroba ...
 • Technologie výroby plechových klecí pro radiální soudečková ložiska 

  Jabůrek, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby a konstrukční řešení funkčních částí nástrojů pro operace děrování okének a lisování zámků klece radiálního soudečkového ...
 • Využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 2303T002 předkládá využití moderních technologií při výrobě ploché součásti z plechu z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na ...
 • Výhled v progresivních metodách plošného tváření 

  Válka, Petr
  Popis, vyhledání a zhodnocení progresivních metod plošného tváření kovů
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba dutého čepu s přírubou tvářením 

  Jedovnický, Jan
  Jedovnický Jan: Výroba dutého čepu s přírubou tvářením Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, škol. roku 2007/2008. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů.
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Stejskal, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku z ocelového plechu 11305. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení byl pro zadanou součást, s ohledem ...
 • Výroba mělkého výtažku pryží 

  Klepáč, Patrik
  Cielom tejto diplomovej práce je návrh variant riešenia výroby zadanej súčiastky a výber vhodnej technológie pre kusovú výrobu zadanej súčiastky z nerezovej ocele 17240. V prvej časti práce je stručné zhodnotenie tvárnenia ...
 • Výroba nerezové clony z plechu plošným tvářením 

  Rozmahel, Vladimír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výtažku s přírubou vyrobeného z nerezového ocelového plechu ČSN 17 240. Na základě literární studie problematiky tažení bylo ...