Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh elektronického 3D katalogu 

  Špaček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
 • Návrh informačního systému pro kulturní klub s restaurací 

  Špaček, Ondřej
  V diplomové práci je provedena analýza podnikových procesů a návrh modelu informačního systému, který je vhodný jako podpůrný prostředek v řízení podniku zabývajícího se pořádáním kulturních akcí a restaurační činností.
 • Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky 

  Špaček, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí řeky Fryšávky. Cílem práce je analýza erozního smyvu, identifikace kritických bodů a profilů, určení jejich charakteristik a celkové zhodnocení ...
 • Využití programovacího jazyka Python pro řešení problémů fyziky povrchů souvisejících s výzkumem grafenu 

  Špaček, Ondřej
  Tato práce je zaměřená na využití programovacího jazyka Python pro řešení tři fyzikálních problémů: grafenového čidla vlhkosti, analýzy obrazu snímků galia na grafenu z rastrovacího elektronového mikroskopu a difúzní rovnice ...
 • Výběr IS/ICT pro kulturní klub s restaurací 

  Špaček, Ondřej
  V diplomové práci je provedena analýza hlavních podnikových procesů, vnitřních a vnějších oblastí podniku, kde by mohly být technologie IS/ICT přínosem. Jsou zde vybrány vhodné informační a komunikační technologie pro ...