Now showing items 1-2 of 2

  • Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně 

    Špačková, Eliška
    Cílem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Velkomoravská a bří Čapků ve městě Hodonín. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematický je technický stav autobusových zastávek pro ...
  • Řešení statické dopravy na sidlišti Bažantnice v Hodoníně 

    Špačková, Eliška
    Diplomová práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu statické dopravy na sídlišti Bažantnice v Hodoníně. Stanovením potřebného počtu odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6110/Z1. V druhé části se ...