Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s provozovnou 

    Špalek, Jiří
    Novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Jako provozovna je umístěn masážní salón. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. ...
  • Sportovní centrum 

    Špalek, Jiří
    Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Uherském Brodě. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Budova je navržena ze systému Porotherm a stropních panelů Spiroll. Střecha je jednoplášťová ...