Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor tvarovaného průběhu 

    Španihel, Pavol
    Táto práca sa zaoberá návrhom generátora tvarovaného priebehu s použitím integrovaného obvodu MAX 038. Generátor je schopný generovať obdĺžnikový, pílový a sínusový priebeh vo frekvenčnom rozsahu 10 Hz až 4 MHz s možnosťou ...
  • Zabezpečovací modul pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

    Španihel, Pavol
    Táto práca sa zaoberá návrhom zabezpečovacieho modulu reklamného robota FEKT VUT v Brne, založeného na vývojovom kite RDK-IDM-SBC. Zabezpečovací modul umožňuje oprávneným osobám ovládať jednotlivé časti robota (monitory, ...