Now showing items 1-9 of 9

 • Characteristics of the pipe junction with 2.4 cross-section area ratio for the case of the flow division. 

  Štigler, Jaroslav; Šperka, Oldřich (EDP Sciences, 2013-04-09)
  There are presented characteristics of the pipe junction for the case of the flow division in this paper. The pipe junction consists of one straight pipe, with the diameter 50 mm and one adjacent pipe with diameter 32 mm. ...
 • Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch 

  Štigler, Jaroslav; Klas, Roman; Šperka, Oldřich (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Basic aim of this paper is to bring out the characteristics of the T-junctions. T-junction consists of the one straight pipe and the adjacent branch which can be inclined under different angle. These characteristics were ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Šmíd, Pavel
  Cílem této práce je provést rozbor konstrukčního řešení čerpadel používaných v dnešní době. V první řadě se zaměříme na rozdělení čerpadel podle druhu přeměny energie, a to na hydrostatická a hydrodynamická. Dále provedeme ...
 • Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel 

  Klapka, Petr
  Tato bakalářská práce udává přehled používaných uspořádání hydrostatických čerpadel. Nejprve je zde uvedeno začlenění hydrostatických čerpadel mezi ostatní hydraulické stroje a dále jsou zde popsány základní vztahy a ...
 • Návrh vírové turbiny 

  Šperka, Oldřich
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vírovou turbínu v násoskovém uspořádání, která by využila energetický potenciál řeky Úpy u města Jaroměř. Hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD programu Fluent. ...
 • Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T. 

  Míčka, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, ...
 • Radiální pístový hydrogenerátor 

  Kapoun, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje základní rozdělení hydrogenerátorů. Jsou zobrazeny různé typy těchto hydrogenerátorů rozšířené o základní výpočtové rovnice a charakteristiky. Hlavní část této práce je věnována popisu ...
 • Vizualizace proudění 

  Vavrla, Zdenek
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...
 • Vírový prstenec 

  Zaremba, Matouš
  Cílem práce je navrhnout zařízení na tvorbu vírových prstenců. V práci se zabývám konstrukčním řešením zařízení, výrobou a experimentálním ověřením funkčnosti pomocí několik experimentů s vírovými kroužky. V práci je ...