Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie vybraného podniku 

    Šperlík, Max
    Tato diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pizzerie U Kalichu pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje teoretické poznatky ...