Now showing items 1-7 of 7

 • Hnací ústrojí jednoválcového motoru 

  Vašek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vyvážení klikového ústrojí u pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Jedná se o dva motory sériové výroby Husaberg FE 570, Husaberg FE 510. Dále se jedná o další dvě ...
 • Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá uložením jednoválcového motocyklového motoru na dynamometr. V první části je osvětlena problematika soutěže Formula Student. Dále práce obsahuje rozbor používaných motorových zkušeben včetně měřící ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Měření charakteristiky vstřikovače zážehového motoru 

  Černý, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši zabývající se problematikou ohledně vstřikování paliva záţehových spalovacích motorů, konkrétně tedy vstřikovacími ventily pro motory s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. ...
 • Pokročilé algoritmy řízení pohonných jednotek 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá výpočetním řízením pohonných jednotek motorových vozidel použitím společné proměnné, točivého momentu. Práce je rozdělena do třech částí, první část se zabývá návrhem metody pro odhad točivého momentu ...
 • Ventilový rozvod přeplňovaného motoru formule Student 

  Buchta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu přeplňovaného motoru pro použití ve vozidle kategorie Formule Student. Na základě termodynamického modelu bylo navrženo vhodné časování z hlediska dosažení maximálního ...
 • Zvýšení výkonu přeplňovaného motoru pro Formuli Student 

  Špičák, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na výběr pohonné jednotky pro Formuli Student, sestavení spolehlivého výpočtového modelu za využití pokročilého testování. Dále se zaměřuje na přípravu vhodných podmínek pro testování, samotné ...