Now showing items 1-2 of 2

  • Polyuretany využívané v technologii tváření 

    Špičák, Pavel
    Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma: „Polyuretany využívané v technologii tváření“. Skládá se z jejich přehledu, vlastností a dále rozebírá jednotlivé metody tváření, které využívají ...
  • Technologie výroby součástí z plastu 

    Špičák, Pavel
    Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...