Now showing items 1-20 of 29

 • Akumulační řetězový dopavník 

  Tlapák, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení akumulačního řetězového dopravníku s oběhem palet. Práce je zaměřena na konstrukční návrh a funkční a pevnostní výpočty. Výkresová dokumentace je v rozsahu výrobních výkresů a sestav.
 • Dílenský mobilní manipulační stůl 

  Macejka, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu dielenského manipulačného stolu na hydraulický pohon. Manipulačný stôl má konať vertikálny pohyb a náklon vrchnej dosky stolu v horizontálnej osy. V rámci rešeršnej časti sú ...
 • Jeřábová kočka 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o návrhu a výpočtu zdvihového ústrojí jeřábové kočky, určené pro nosnost 50 000 kg. Pro tuto nosnost jsou provedeny příslušné pevnostní výpočty, týkající se čepu kladek, bočnice, příčníku a jeřábového háku. ...
 • Jeřábová kočka 130/50 t 

  Basista, Filip
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a vypočítat vybrané části jeřábové kočky licího mostového jeřábu podle zadaných parametrů. Licí jeřáb zajišťuje přemísťování licí pánve, která je pomocí traverzy zavěšena na ...
 • Korečkový elevátor 

  Kunert, Tomáš
  Úkolem této diplomové práce je návrh pásového korečkového elevátoru pro dopravu pšenice. V první části jde o návrh pohonu a celkový návrh elevátoru se slabě znázorněnou vazbou na okolní zařízení a stavbu. Další část je ...
 • Manipulátor pro manipulaci s velkonábalem 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce se zabývá konstrukcí konkrétního zařízení na manipulaci s velkonábalem, například rolí papíru navinuté na papírové trubici. Je v ní obsažen konstrukční návrh zařízení, kontrolní výpočty konstruk ních uzlů, ...
 • Mostový dvojnosníkový jeřáb 

  Jašíček, Petr
  V diplomové práci je dle zadání (návrh a posouzení základních nosných prvků jeřábu, návrh a výpočet pohonů pojezdu mostu a kočky včetně příslušných výkresů) vypracovány úplně. Posouzení základních nosných prvků jeřábu je ...
 • Mostový jeřáb 18 t x 28 m 

  Veselý, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ocelové konstrukce pojízdného mostového jeřábu o rozpětí 28 metrů, nosnosti 18 tun s výškou zdvihu 6,5 metrů. Jeřáb bude umístěn v hale. Řešení daného zadání obsahuje výpočet ...
 • Návrh laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Šponar, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního modelu mostového jeřábu, který bude dále využíván na ÚADI k identifikaci silových účinků a k verifikaci řídících algoritmů automatizovaného jeřábu. Náplní této diplomové ...
 • Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 

  Žák, Martin
  Práce se zabývá návrhem dílu, který umožňuje natáčení převáděcích kladek výtahu. Jsou uvedeny tři možné způsoby konstrukce, rozebrány jejich výhody a nevýhody a následně zvolena nejvhodnější varianta. Pro ni je provedena ...
 • Paletové skladovací systémy 

  Vlasák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie způsobů skladování paletizovaného materiálu. V jejím obsahu jsou popsány jednotlivé nejrozšířenější typy paletizačních systémů včetně jejich konstrukčních řešení, použití a ...
 • Paletový dopravník 

  Klembara, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom paletového dopravníku pre prepravu manipulačnej jednotky medzi prízemným a horným podlažím budovy vežkoskladu, podža zadaných technických parametrov. Práca obsahuje ...
 • Pásový dopravník 

  Dušek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku tvořícího část zauhlovacího systému tepelné elektrárny. Obsahuje základní konstrukční řešení, funkční výpočet dopravníku a pevnostní výpočty jeho ...
 • Pásový dopravník 

  Černoch, Josef
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu stavební drti a proveden funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Bakalářská práce obsahuje i popis jednotlivých částí pásového ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Pásový šikmý dopravník obilí 

  Hanzlík, Aleš
  Cílem této bakalárské práce je konstrukcní návrh šikmého pásového dopravníku,umístneného na podperné ocelové konstrukci.První cást bakalárské práce se zabývá funkcním výpoctem a stanovením hlavních rozmeru pásového ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Pomocná brzda pro eskalátor 

  Lacheta, Lukáš
  Cílem zadaného úkolu je vypracovat funkční mechanismus pomocné brzdy pro eskalátor firmy Otis. Tohoto cíle je postupně dosahováno v několika fázích. V počáteční fázi projektu bylo třeba brát zřetel na podobné produkty ...
 • Pružinový závěs pece parního reformingu 

  Horsák, Libor
  Návrh pružinového závěsu pece parního reformingu. Předmětem práce je kompenzace posuvů prostřednictvím vhodného uložení, vzniklých tepelnou dilatací potrubí v peci parního reformingu. Nastíněny jsou různé systémy řešení ...
 • Přídavná zařízení k vysokozdvižným vozíkům 

  Voráč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá přídavnými zařízeními k vysokozdvižným vozíkům. Jejím rozdělením a výběrem nejpoužívanějšího z nich.