Now showing items 1-2 of 2

  • Protikorozní ochrana povrchu u rotorů parních turbín 

    Špičková, Petra
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh protikorozní ochrany povrchu rotorů parních turbín. Na základě literární studie problematiky svařování a navařování automaticky pod tavidlem bude ...
  • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

    Špičková, Petra
    Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...