Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu 

    Špinar, Marek
    Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní ...
  • Ověření provozní výkonnosti a optimalizace FVE 

    Špinar, Marek
    Diplomová práce se zabývá problematikou provozní výkonnosti dvou fotovoltaických elektráren. V práci je uvedena historie fotovoltaiky včetně důležitých objevů. Dále obsahuje principiální popis fotovoltaického jevu, používané ...