Now showing items 1-10 of 10

 • Dalniční most u Soběslavi - příprava, realizace a řízení stavby 

  Topinka, Jiří
  Diplomová práce zpracovává Stavebně technologický projekt a realizaci dálničního mostu u Soběslavi, na trase dálnice D3, úsek D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, konkrétně SO 7-216 Most přes silnici III/15527, Černovický potok ...
 • Hrubá vrchní stavba monolitického skeletu 

  Hoffmann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je řešení monolitické části hrubé vrchní stavby a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován návrh sestavy ...
 • Příprava realizace bioplynové stanice v Žitíně 

  Chaloupková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé stavby bioplynové stanice v Žitíně. Obsahem této práce jsou technické zprávy, technologické předpisy, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, návrh strojních ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jižní svahy 

  Gajdoš, Nikola
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Jižní svahy. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Příprava realizace kaskádových domů, Olomouc - Hejčín 

  Zaťko, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytových domů A a B v Olomouci. Bytové domy A a B jsou identické, jen jsou jinak orientované podle světových stran. Budovy jsou navrženy terasovitě. ...
 • Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt 

  Prusková, Nikola
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt samoobslužného obchodního centra ve Staré Plesné. V rámci projektu je vypracován časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. ...
 • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...
 • Spodní stavba universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt Universitního centra ve Zlíně. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu a technologický předpis pro základové konstrukce a hydroizolaci. ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

  Hoffmann, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu. Součástí diplomové práce jsou technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a rozpočet pro etapu zemních prací, hrubé stavby a zastřešení. ...
 • Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín - stavebně technologický projekt 

  Hrdlička, Michal
  Tato diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu novostavby Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín, mezi které patří hlavně studie realizace hlavních technologických ...