Now showing items 1-2 of 2

  • Farma Helvíkovice 

    Špirková, Silvia
    Táto bakalárska práca vychádza z ateliérovej práce vytvorenej v predmete AG32. Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie pre areál farmy v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Areál sa nachádza ...
  • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

    Špirková, Silvia
    Zadanie diplomovej práce nadväzuje na urbanistický návrh Južnej štvrte riešeného v rámci preddiplomového projektu. Predmetom práce je návrh bytového domu na nábreží rieky Svratky. Práca je spracovávaná vo forme architektonickej ...