Now showing items 1-17 of 17

 • Aeroelastická analýza konstrukce letounu VUT 081 Kondor 

  Talanda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou třepetání letounu VUT 081 Kondor vyvíjeného na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje podrobný popis letounu a jeho konstrukce, ...
 • Design study of the heat switch base plate with single and multi-material topology optimization 

  Löffelmann, František; Šplíchal, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  A miniaturized heat switch is a device under the development dedicated to control automatic cooling of a space instrument box. The design study presented in this paper focuses on a stiffness issue of the switch base plate ...
 • Modelling of health monitoring signals and detection areas for aerospace structures 

  Šplíchal, Jan; Hlinka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper is focused on Structural Health Monitoring (SHM) for aerospace use. It analyses the performance of commercially available finite element (FE) software packages for the simulation of propagation of ultrasonic ...
 • Možnosti simulace šíření vysokofrekvenčního vlnění tenkostěnným panelem 

  Skřivánek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá mechanickým vlněním v pružném materiálu, konkrétně Lambovými vlnami, které jsou využitelné při SHM. V první části je popis vlastností Lambových vln: rychlost šíření, jednotlivé módy a zejména ...
 • Návrh demonstrátoru konstrukce z kompozitních materiálů pro kalibraci simulace pohlcení energie 

  Bucňák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh zmenšeného demonstrátora trupu letounu z kompozitní konstrukce. První část se zabývá popisem kompozitních materiálů a materiálových modelů. Navrženy byly dva typy konstrukcí ...
 • Návrh konstrukce kompozitního chassis vozidla Formule Student 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá novým konstrukčním návrhem a výrobou rámu vozidla Formule student podle aktuálních pravidel se zaměřením na kompozitní část. Teoretická část je zaměřená na současně používané koncepty v této ...
 • Návrh modelu křídla pro zkoušení flutteru 

  Zíka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modelu křídla pro zkoušení dynamického aeroelastického jevu flutteru. První dvě teoreticky zaměřené kapitoly vysvětlují problematiku aeroelastických jevů a teorii modelových ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Návrh řízeného příďového podvozku pro letoun PS-28 Cruiser 

  Marcinko, Peter
  Tato práca sa zaoberá návrhom riadeného predného podvozku s hydropneumatickým tlmičom určeného pre letún PS-28 Cruiser. V Práci je spracovaný návrh podvozkov a výber vhodnej varianty. V práci je ďalej spracovaný návrh ...
 • Návrh snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel z Al slitin 

  Šplíchal, Jan
  Diplomová práce předkládá možné návrhy snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel svařovaných z profilů z hliníkové slitiny EN AW 6060, která je tepelně zpracována dle stavu T66. Profily jsou svařovány metodou ...
 • Návrh trupu a systému řízení letounu VUT 081 Kondor 

  Kalný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitního trupu a zástavby řízení letounu VUT 081 Kondor. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Jsou navrženy vnitřní nosné plochy trupu s ohledem ...
 • Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu 

  Sadovský, Hynek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním, pevnostním a technologickým návrhem uzlu křídlo-trup celokompozitového čtyřmístného letounu certifikovaného dle předpisu CS-23. Návrh je zaměřen na optimální využití prostoru, nízkou ...
 • Nové slitiny hliníku v konstrukci letadel 

  Przeczek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými tvářenými slitinami hliníku určenými pro aplikace v leteckém průmyslu. Úkolem práce je porovnat v současnosti používané letecké hliníkové slitiny s klasickými a naznačit směr ...
 • Simulace průrazů kompozitních panelů 

  Odehnal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci rázových zkoušek kompozitních panelů. Simulace a výpočty jsou prováděny pomocí metody konečných prvků v programech MSC Patran a Dytran. První část práce tvoří rozbor ...
 • Simulace šíření ultrazvukových vln v celokompozitních tenkostěnných konstrukcích 

  Cimrhanzl, Jan
  V této diplomové práci jsou popsané SHM metody používané v letectví a dále jsou udělány MKP simulace šíření ultrazvoukových vln v celokompozitním tenkostěnném materiálu používaném u leteckých konstrukcí. Pro simulaci byla ...
 • Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod 

  Churý, Tomáš
  Práce se zabývá vypracováním podrobného MKP modelu celokompozitního křídla kluzáku a následně provedení redukce vytvořeného MKP modelu na nosníkový model. U vytvořených modelů jsou vypočítány vlastní frekvence, tvary kmitání ...
 • Zvyšování životnosti střižníků povlakováním 

  Šplíchal, Jan
  Práce předkládá možné metody vedoucí ke zvýšení životnosti střižných nožů vyrobených z oceli 19 436 určených ke stříhání statorových a rotorových plechů z křemíkové oceli. Tyto plechy se vyznačují vysokou tvrdostí, což ...