Now showing items 1-20 of 61

 • Analýza toků a objemů letecké dopravy v ČR 

  Niče, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou toků a objemů letecké dopravy v rámci České Republiky s uvážením vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Dále charakterizuje faktory, které ovlivňují přepravní výkony v letecké dopravě. ...
 • Certifikace letounu Glasflugel G304 SM s pomocným motorem Binder pro start 

  Filip, Vladimír
  Práce obsahuje požadavky předpisové základny, samotný průběh certifikace a požadavky Úřadu civilního letectví na letoun HpH 304 Sm s pomocným motorem Binder pro start. Jsou zde popsány jednotlivé části a samotný postup ...
 • Ekonomika nízkonákladové letecké dopravy - analýza tratí v evropském regionu 

  Daško, Matúš
  Diplomová práca je zameraná na oblasť nízkonákladovej leteckej dopravy v Európe. Pojednáva o ekonomike leteckých dopravcov a analyzuje štatistické dáta na základe ktorých porovnáva fungovanie vybraných dopravcov. Práca ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Hnací trysky dvouproudových motorů 

  Milko, Michal
  Práca opisuje princíp práce hnacích dýz dvojprúdového motora z hľadiska termodynamiky a predstavuje najbežnejšie konštrukčné riešenia, ktoré sú použité na väčšine typov dvojprúdových motorov. Taktiež popisuje výhody a ...
 • Hybridní raketové motory pro přesné provedení vesmírných manévrů 

  Kříž, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat dosavadní znalosti v hybridní propulzi. V práci je uveden vývoj hybridního raketového motoru, včetně jeho přesného popisu. Déle je v práci uvedena konstrukce důležitých částí raketového ...
 • Integrovaný Flight Briefing Systém Letecké informační služby České republiky 

  Ohřál, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením webové aplikace Integrovaného Briefingového Systému LIS ČR. Hlavním zaměřením jsou možnosti využití této aplikace koncovým uživatelem, spolu s uvedením na konkrétním příkladu ...
 • Jednopákové systémy ovládání pístové pohonné jednotky 

  Gröger, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje práci letadlových pístových pohonných jednotek a jednopákové systémy jejich ovládání. V první části jsou popsány charakteristiky pístových motorů a jejich regulační veličiny. Druhá část ...
 • Letecká meteorologická data 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato diplomová práce zdůrazňuje význam leteckých meteorologických dat pro plánování letu a strategické rozhodování za letu. Popisuje konvenční způsoby získávání meteorologických dat, a to před letem i během letu. Poskytuje ...
 • Letecké motory pro letouny do 2000 kg 

  Loutocký, Jiří
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako databáze certifikovaných leteckých motorů pro letouny o váze 450 - 2000 kg. Je rozdělena do několika částí zabývajících se různým pojetím zpracování. V první části jsou uvedeni ...
 • Letecké pístové motory - současný stav a perspektivy vývoje. 

  Mackovík, Matěj
  Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých motorů, posouzením různých parametrů motorů jako jsou výkon, hmotnost, konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a nevýhod vybraných ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

  Heczko, Nikodem
  V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
 • Letiště pro všeobecné letectví – základní legislativní požadavky na jeho zřízení ve vybrané lokalitě 

  Ožana, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu platné legislativy na zřízení letiště pro všeobecné letectví. Zejména se zaobírá zkoumáním předpisu L14 a zákona č.49/1997 o civilním letectví ČR. Práce obsahuje ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Motyčka, Ivo
  Hlavním cílem této práce je zhodnocení předpisu Part-ORA a jeho požadavků, které klade na výcvikové organizace. V první části je pojednáno o organizaci, která odpovídá za vydání předpisu Part-ORA, dále jsou popsány jednotlivé ...
 • Lidský faktor v letectví 

  Vaňourek, Jiří
  Práce obsahuje přehled nehod letadel, způsobených selháním lidského faktoru ve všeobecném letectví a v kategorii ultralehkých letadel na území ČR od roku 2000. Analyzuje závěry nehod s cílem najít podobnosti u jednotlivých ...
 • Meteorologické informační zdroje pro posádky letadel 

  Polanský, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis meteorologických jevů, prvků a oblačností ovlivňujících leteckou dopravu. Dále pak na způsoby šíření dostupných meteorologických informací a moderního způsobu poskytování ...
 • Metody údržby a diagnostiky lopatkových motorů 

  Avrat, Jan
  Tato práce pojednává o způsobech údržby a diagnostiky leteckých lopatkových motorů. Nejdříve vyjmenuje a zhodnotí jednotlivé metody. Pak vybere vhodné a perspektivní metody nedestruktivní diagnostiky a na jejich základě ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderních nízko-emisních spalovacích komor lopatkových motorů. Zaměřuje se především na popis konstrukčních parametrů nízko-emisních spalovacích komor, zhodnocení jejich vlastností a ...