Now showing items 1-20 of 51

 • Airport operations management- aplikace na regionální letiště 

  Jošth Adamová, Eva
  Záverečná diplomová práca sa zaoberá problematikou Airport Operations Management a jej aplikáciou na regionálne letisko Brno – Tuřany. Rozoberá všeobecné prevádzkové procesy letísk a porovnáva ich so súčasnou situáciou v ...
 • Analýza a porovnání technicko-provozních parametrů klasických letadel a bezpilotních prostředků pro provádění leteckých prací 

  Cihlář, Marek
  Závěrečná diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním technicko-provozním parametrů klasických letadel, vrtulníků a bezpilotních prostředků vhodných pro realizaci leteckých prací. Věnuje se základním faktorům, které ...
 • Analýza toků a objemů letecké dopravy v ČR 

  Niče, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou toků a objemů letecké dopravy v rámci České Republiky s uvážením vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Dále charakterizuje faktory, které ovlivňují přepravní výkony v letecké dopravě. ...
 • Hnací trysky dvouproudových motorů 

  Milko, Michal
  Práca opisuje princíp práce hnacích dýz dvojprúdového motora z hľadiska termodynamiky a predstavuje najbežnejšie konštrukčné riešenia, ktoré sú použité na väčšine typov dvojprúdových motorov. Taktiež popisuje výhody a ...
 • Integrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru 

  Kohutek, Jakub
  Diplomová práce vyjadřuje názor na směr vývoje v otázce integrace bezpilotních prostředků do společného vzdušného prostoru. Práce na začátku charakterizuje překážky integrace a poukazuje na širší souvislosti. Protože ...
 • Integrovaný Flight Briefing Systém Letecké informační služby České republiky 

  Ohřál, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením webové aplikace Integrovaného Briefingového Systému LIS ČR. Hlavním zaměřením jsou možnosti využití této aplikace koncovým uživatelem, spolu s uvedením na konkrétním příkladu ...
 • Letecká meteorologická data 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato diplomová práce zdůrazňuje význam leteckých meteorologických dat pro plánování letu a strategické rozhodování za letu. Popisuje konvenční způsoby získávání meteorologických dat, a to před letem i během letu. Poskytuje ...
 • Letecké motory pro letouny do 2000 kg 

  Loutocký, Jiří
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako databáze certifikovaných leteckých motorů pro letouny o váze 450 - 2000 kg. Je rozdělena do několika částí zabývajících se různým pojetím zpracování. V první části jsou uvedeni ...
 • Letecké pístové motory - současný stav a perspektivy vývoje. 

  Mackovík, Matěj
  Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých motorů, posouzením různých parametrů motorů jako jsou výkon, hmotnost, konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a nevýhod vybraných ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

  Heczko, Nikodem
  V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Motyčka, Ivo
  Hlavním cílem této práce je zhodnocení předpisu Part-ORA a jeho požadavků, které klade na výcvikové organizace. V první části je pojednáno o organizaci, která odpovídá za vydání předpisu Part-ORA, dále jsou popsány jednotlivé ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Kolajová, Jana
  Cieľom tejto práce je zhodnotenie nového predpisu PART – ORA a jeho požiadaviek, ktoré sa týkajú výcvikových organizácií. V prvej kapitole je čitateľ v stručnosti oboznámený s legislatívou v civilnom letectve. Konkrétne s ...
 • Lidský faktor v letectví 

  Vaňourek, Jiří
  Práce obsahuje přehled nehod letadel, způsobených selháním lidského faktoru ve všeobecném letectví a v kategorii ultralehkých letadel na území ČR od roku 2000. Analyzuje závěry nehod s cílem najít podobnosti u jednotlivých ...
 • Lidský faktor v pilotáži malých letadel 

  Straňák, Filip
  Diplomová práca je zameraná na ľudský činiteľ ako narastajúci faktor pri vzniku leteckých udalostí a na vplyv digitálnych avionických systémov na bezpečnosť. Teoretická časť práce rozoberá problematiku ľudského činiteľa a ...
 • Metody údržby a diagnostiky lopatkových motorů 

  Avrat, Jan
  Tato práce pojednává o způsobech údržby a diagnostiky leteckých lopatkových motorů. Nejdříve vyjmenuje a zhodnotí jednotlivé metody. Pak vybere vhodné a perspektivní metody nedestruktivní diagnostiky a na jejich základě ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderních nízko-emisních spalovacích komor lopatkových motorů. Zaměřuje se především na popis konstrukčních parametrů nízko-emisních spalovacích komor, zhodnocení jejich vlastností a ...
 • Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg 

  Košař, Miroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje databázi dostupných turbovrtulových motorů s výkonem do 2000 kW pro letadla se vzletovou hmotností do 5700 kg. Stručně jsou zde uvedeny základní informace k turbovrtulovým motorům. Hlavní ...
 • Možnosti konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulový 

  Skládal, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou konverze dvoumotorového pístového letounu Beechcraft B60 Duke na turbovrtulové motory Walter M601 nebo Pratt & Whitney Canada PT6. Práce se zaměřuje na finanční analýzu vlastního ...