Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Špok, Ondřej
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ESOX, spol. s r.o., pomocí metod finanční analýzy za období 2013–2017. Na základě výsledků získaných z provedené analýzy předkládá práce návrhy na zlepšení ...