Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

    Šudák, Karel
    Diplomová práce se zabývá tématem, prostřednictvím jakých zdrojů financování je nejefektivnější pořízení stroje pro danou společnost. Detailněji se zaobírá analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, ...