Now showing items 1-19 of 40

 • Animovaný film 

  Šrámek, Jan
 • BEZ NÁZVU 

  Ambrůz, Kryštof
  Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.
 • Cluster World 

  Delong, Marek
  Ve své práci se zabývám především všudypřítomností internetu a informačních technologií, zhroucením fyzického prostoru v síťové kultuře a nekonečnou reprodukovatelností a proměnlivostí digitálních materiálů, nicméně i ...
 • Černá díra v kostce 

  Štefková, Zuzana
  Vize fiktivního zařízení, které absorbuje a uchová hmotu o obsahu 7,2m3.
 • Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů 

  Šrámek, Jan
  Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských ...
 • Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness 

  Holub, Michal; Jankových, Róbert; Vetiška, Jan; Šrámek, Jan; Blecha, Petr; Smolík, Jan; Heinrich, Petr (MDPI, 2020-09-08)
  Currently, various types of software compensations are applied to machine tools. Their aim is to increase the working accuracy of the tools. The improvement in working accuracy is then further assessed according to the ...
 • Global environment 

  Pintérová, Renáta
  Práca sa zaoberá začleňovaním a oživovaním sochárskych objektov a obyčajných predmetov v prostredí, enviromente.Sochy a výber objektov je podmienený estetikou internetových obrázkov. Vzniká tak globálny enviroment.
 • Indradhanush 

  Benčíková, Barbora
  Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce ...
 • Investigativní obsese nepodstatnou teorií, a damn fine cup of coffee 

  Nytrová, Kristýna
  Prostřednictvím internetu se k nám dostává nepřeberné množství informací, s touhou zachytit jich co nejvíce přeskakujeme z jedné stránky na druhou a scrolujeme stránkou tak rychle, abychom ve dvou milisekundách mohli ...
 • Jiné světy 

  Robaard, Roman
  opuštěný tovární prostor, jeho záznam, destrukce a geneze nových forem
 • Kalibrace mikroskopu Alicona Infinite Focus 4 

  Sloboda, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá kalibráciou a stanovením neistôt merania focus variation mikroskopu Alicona Infinite Focus G4. Spolu s kalibráciou bolo realizované meranie zvolených parametrov na súčiastke s výpočtom neistôt ...
 • Kontrola kvality vstřikovaných plastů pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Figar, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá použitím technologie rentgenové počítačové tomografie pro komplexní analýzu plastových výrobků při řízení jejich kvality. Předmětem analýz byly dva různé druhy plastových výrobků, které byly ...
 • Kontrola přesnosti ohybu materiálu u klempířských ohýbaček VanMark 

  Fara, Michael
  Tato práce se zabývá metodami plošného tváření, především přesností a měřením ohybu plechu na klempířských ohýbačkách Van Mark. Cílem práce bylo provedení ohybů vzorků v rozsahu 30°, 60°, 90° a 120°. Na velikost ohybu ...
 • Měření středního průměru závitu na délkoměru SIP v ČMI Brno 

  Malásek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kontroly vnějších a vnitřních závitů. Cílem je seznámit a přiblížit čtenáři problematiku daného tématu. Dalším bodem je vylepšit a zjednodušit průběh provádění kontroly závitových ...
 • Minimalizace chyb při vyrovnání CAD modelu na souřadnicovém měřícím stroji (CMM) 

  Miko, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyrovnání naměřených dat na nominální data v oblasti metrologie – měření a vyhodnocení délkových rozměrů, úhlů a tolerancí polo-hy a tvaru. Začátek práce se zabývá rozdělením ...
 • Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive 

  Lojková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá především problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním podniku a kalibračními postupy pro dílenská měřidla. Je zde popsán dosavadní stav kalibrační laboratoře v organizaci. Součástí vytvoření ...
 • Návrh interní metodiky pro měření výrobků a dílů na přístroji CMM UPMC Zeiss na pracovišti ČMI Brno 

  Hájková, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem interní metodiky pro měření výrobků a dílů na přístroji CMM UPMC Zeiss na pracovišti Českého metrologického institutu v Brně (dále jen ČMI Brno). V první části této práce je analyzován ...
 • Návrh modernizace přístroje Mesing pro kalibraci koncových měrek nad 100 mm 

  Sokl, Antonín
  Cílem této diplomové práce, která pojednává o návrhu modernizace přístroje na kalibraci dlouhých koncových měrek, je poskytnutí detailní analýzy současného technického stavu tohoto přístroje a rešerše požadavků na kalibraci ...
 • Návrh postupu kontroly vybraných součástí revolveru 

  Úlehlová, Eva
  Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout změny v kontrolních postupech kohoutu a spouště konkrétního modelu revolveru. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou vyrábějící revolvery. V teoretické části byly popsány ...