Now showing items 1-19 of 26

 • Animovaný film 

  Šrámek, Jan
 • BEZ NÁZVU 

  Ambrůz, Kryštof
  Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.
 • Cluster World 

  Delong, Marek
  Ve své práci se zabývám především všudypřítomností internetu a informačních technologií, zhroucením fyzického prostoru v síťové kultuře a nekonečnou reprodukovatelností a proměnlivostí digitálních materiálů, nicméně i ...
 • Černá díra v kostce 

  Štefková, Zuzana
  Vize fiktivního zařízení, které absorbuje a uchová hmotu o obsahu 7,2m3.
 • Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů 

  Šrámek, Jan
  Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských ...
 • Global environment 

  Pintérová, Renáta
  Práca sa zaoberá začleňovaním a oživovaním sochárskych objektov a obyčajných predmetov v prostredí, enviromente.Sochy a výber objektov je podmienený estetikou internetových obrázkov. Vzniká tak globálny enviroment.
 • Indradhanush 

  Benčíková, Barbora
  Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce ...
 • Investigativní obsese nepodstatnou teorií, a damn fine cup of coffee 

  Nytrová, Kristýna
  Prostřednictvím internetu se k nám dostává nepřeberné množství informací, s touhou zachytit jich co nejvíce přeskakujeme z jedné stránky na druhou a scrolujeme stránkou tak rychle, abychom ve dvou milisekundách mohli ...
 • Jiné světy 

  Robaard, Roman
  opuštěný tovární prostor, jeho záznam, destrukce a geneze nových forem
 • Kalibrace mikroskopu Alicona Infinite Focus 4 

  Sloboda, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá kalibráciou a stanovením neistôt merania focus variation mikroskopu Alicona Infinite Focus G4. Spolu s kalibráciou bolo realizované meranie zvolených parametrov na súčiastke s výpočtom neistôt ...
 • Měření středního průměru závitu na délkoměru SIP v ČMI Brno 

  Malásek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kontroly vnějších a vnitřních závitů. Cílem je seznámit a přiblížit čtenáři problematiku daného tématu. Dalším bodem je vylepšit a zjednodušit průběh provádění kontroly závitových ...
 • Návrh modernizace přístroje Mesing pro kalibraci koncových měrek nad 100 mm 

  Sokl, Antonín
  Cílem této diplomové práce, která pojednává o návrhu modernizace přístroje na kalibraci dlouhých koncových měrek, je poskytnutí detailní analýzy současného technického stavu tohoto přístroje a rešerše požadavků na kalibraci ...
 • Návrh vhodného etalonu délky pro oblast nanometrologie na pracovištích ČMI Brno a CEITEC Brno 

  Češek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného etalonu délky pro oblast nanometrologie. Tento etalon délky bude sloužit pro metrologickou návaznost přístroje Rigaku nano3DX umístěným na pracovišti CEITEC Brno a přístroje SIOS ...
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • RE VIZE 

  Švehla, Jakub
  Práce ilustruje v podobě 3D animace postupné kroky lidstva k rozšíření civilizace za hranice planety Země. Chronologicky prochází zásadními momenty převážně technologického vývoje až do odletu k vzdáleným planetám. Na ...
 • Seriál Gliese first art high school 

  Delong, Marek
  Jedná se pilotní díl seriálu ze střední umělecké školy. Postavy se pohybují ve specifickém prostředí, které spíše odkazuje k mé vizuální tvorbě, než k vytvoření kulis reálného prostředí. Seriál je tvořen sítí odkazů na ...
 • Shop Your Hearth Out, Wrap It Into Plastic and Flush It with a Drinkable Water 

  Staniczek, Jan
  Cílem práce je analýza konzumní společnosti a mechanismů obchodu prostřednictvím fiktivní osoby tzv. "neomoderního člověka."
 • Slovenské Stanice 

  Fábryová, Veronika
  FÁBRYOVÁ, Veronika: Slovenské Stanice. [Bakalárska práca]. Vysoké Učení Technické V Brne. Fakulta výtvarných umění; AVI Intermediální a digitální tvorba. Vedúci práce: MgA. Jan Šrámek, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: ...
 • So far so good 

  Rariga, Branislav
  Dystopická hra inšpirovaná detskou hrou monopoly, ktorá svojim obsahom, pravidlami, vizuálom atď. metaforicky simuluje, ironizuje alebo kritizuje a zároveň poukazuje na problematiku kapitalistickej spoločnosti či už v ...