Now showing items 1-3 of 3

 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Adámek, Ondřej
  Má diplomová práce zaměřená na téma „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“ ve své první části nejprve charakterizuje obor stavebnictví a stavební podnik a jeho okolí. Dále se zabývá teorií vedení a ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a skladovací haly v Hodoníně 

  Šrámek, Pavel
  Předmětem této práce je řešení stavebně technologického projektu na stavbě „Výrobní a skladovací hala v Hodoníně“ včetně technologického řešení s časovým i finančním plánem, technologickými předpisy vybraných činností, ...
 • Živnostenský dům v Hodoníně - řešení etapy zastropení 

  Šrámek, Pavel
  Cílem bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt pro etapu zastropení novostavby živnostenského domu. Strop je tvořen nad 1.PP a nad výtahovou šachtou monolitickou železobetonovou konstrukcí, a nad 1.NP ...