Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace 

    Šrámek, Zbyněk
    Tato práce má za úkol navrhnout vhodnou technologii čištění bioplynu tak, aby jejím výstupem bylo ekvivalentní a plnohodnotné palivo pro pohon vozidel. První část má za cíl seznámit čtenáře s problematikou čištění bioplynu ...
  • Termická analýza paliv 

    Šrámek, Zbyněk
    Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou termické analýzy jako samostatné vědní disciplíny. První část je velice informativní a uvádí čtenáře do probírané tématiky. Ve druhé části jsou probírány stěžejní ...