Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingové strategie pro velkoobchodní činnost společnosti 

  Šrámková, Eva
  Předmětem diplomové práce je průzkum vztahů společnosti IN CAR centrum s.r.o. s jejími velkoobchodními odběrateli. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu společnosti je navržena strategie ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šrámková, Eva
  Obsahem bakalářské práce je analýza a návrh rozvoje firmy IN CAR centrum s.r.o., která se zabývá prodejem a distribucí car audio produktů a ostatního příslušenství do vozidel. Na základě provedené analýzy vnitřního a ...
 • Příprava historických geopolymerů 

  Šrámková, Eva
  Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...