Now showing items 1-2 of 2

  • Kondenzační parní turbína 

    Šrůtek, Petr
    Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
  • Systém ucpávkové páry pro parní turbínu 

    Skala, Šimon
    Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu ...