Now showing items 1-1 of 1

  • Filtrování paketů v počítačových sítích 

    Šrůtka, Petr
    Tato bakalářské práce představuje klasifikaci paketů, různé její způsoby a metriky. Jsou zde popsány různé algoritmy, pomocí kterých je klasifikace paketů realizována. V práci jsou uvedeny vlastnosti algoritmu Recursive ...