Now showing items 1-2 of 2

  • Grafická simulace činnosti konečných automatů 

    Šrajer, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá teorií převodu regulárního výrazu na konečný automat a zpět. Cílem praktické části je vytvořit webovou aplikaci, která tyto převody zajistí a odsimuluje automat pro vstupní řetězec. Pro ...
  • Syntaktická analýza řízených gramatik 

    Šrajer, Roman
    Diplomová práce se zabývá řízenými gramatikami, jejich principem a vyjadřovacími schopnostmi vzhledem k Chomského klasi kaci jazyků. Více do detailů je probrána programovaná gramatika z hlediska různých typů nejlevějších ...