Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek 

    Šrefl, Martin
    Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek zhotovených z materiálu 1.4031 do tvaru kužele za kvazistatických a dynamických podmínek. Cílem zkoumání je analýza napěťově deformačního stavu v tvářené ...
  • Výkonné nástroje pro vrtání 

    Šrefl, Martin
    Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na základní charakteristiku vrtání, rozdělení vrtacích nástrojů z hlediska konstrukčního a materiálového. A v druhé části je porovnán sortiment výroby vrtáků s vyměnitelnými ...