Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve vybraných lokalitách v okrese Šumperk 

    Šrejma, Jan
    Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu územního plánování na zjištěnou a obvyklou cenu ve dvou lokalitách v rámci území okresu Šumperk. V každé z těchto lokalit je zvolený pozemek oceňovaný dle stupňů územního ...
  • Vytápění bytového domu 

    Šrejma, Jan
    Předmětem této bakalářské práce je systém vytápění a přípravy teplé vody pro bytový dům. Projekt se sestává z výpočtu tepelných ztrát, návrhu teplosměnných ploch, dimenzování potrubí a návrhu zdroje tepla pro vytápění a ...