Now showing items 1-2 of 2

  • Nestacionární proudění v potrubí 

    Šrenk, David
    Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních ...
  • Vizualizace spektroskopických dat pomocí metody analýzy hlavních komponent 

    Šrenk, David
    Diplomová práce se věnuje spektroskopií laserem buzeného plazmatu k určování prvkového složení neznámých vzorků. Bylo nutné navrhnout vhodnou metodu pro kvalifikaci materiálu pomocí emisních spekter indukovaných laserem. ...