Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení projektu výstavby 

    Šrotová, Zuzana
    Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...