Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

    Šrut, Martin
    Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
  • Vodivá keramika v olověných akumulátorech 

    Šrut, Martin
    Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory ...