Now showing items 1-4 of 4

 • Datalogger pro stavební konstrukce 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového autonomního zařízení pro sběr dat. V práci jsou uvedeny postupy, kterými se k návrhu přistupuje. Výběr senzorů vyhovujících úloze, pro kterou je určen. Pohled na ...
 • Moderní metody technologie vyvrtávání. 

  Štábl, Martin
  přehled technologie vyvrtávání,vyvrtávacích strojů, nástrojů, vzájemné porovnání, řezné podmínky, kapaliny,srovnání s ostatními metodami dokončování otvorů.
 • Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka 

  Štábl, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa ...
 • Řešení kinematických úloh robota EPSON PROSIX C3 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá řízením robotického ramene EPSON, a to jak z pohledu přímé úlohy, tak i inverzní úlohy kinematiky. V práci jsou uvedeny postupy jak se tyto kinematické řetězce řeší s využitím znalosti homogenní ...