Now showing items 1-2 of 2

  • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

    Štáblová, Taťána
    Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...
  • Stanovení organických kyselin v pivě 

    Štáblová, Taťána
    Tématem této bakalářské práce je stanovení organických kyselin v českých pivech s chráněným zeměpisným označením. V teoretické části jsou popsány hlavní suroviny pro výrobu piva a samotná výroba sladu a piva. Část práce ...