Now showing items 1-3 of 3

 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Štěpánek, Jakub
  Tato práce je se zabývá diagnostickými metodami a metodikou průzkumu dřevěných konstrukcí. Teoretická část je zaměřena na dřevo jako konstrukční materiál, jeho vady, fyzikální a mechanické vlastnosti, přehled používaných ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Štěpánek, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá ...
 • Vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Štěpánek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou definice solárního světla pro fotovoltaické účely a simulátory slunečního záření. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. V teoretické části je dále popsána kapitola vysvětlující ...