Now showing items 1-8 of 8

 • Datová rukavice: vizualizace ve VRML a návrh elektroniky 

  Štěpánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou elektroniky datové rukavice a tvorbou vizualizace ruky, která v reálném čase vykresluje stav ruky uživatele. Realizace je týmovou prací dvou studentů. Rozdělení úkolů v týmu je popsáno ...
 • Identifikace systému, sensorika a implementace řídicího algoritmu pro nestabilní balancující vozidlo 

  Štěpánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nestabilního dvoukolového vozidla typu Segway, určeného pro přepravu jedné osoby a jeho zmenšené verze, vycházející z principu funkce Segway, na němž bylo možné testovat různé řídicí ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Růžička, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu. Výchozími aspekty jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci je popsáno schéma a také způsob fungování této počítačové sítě. Dále práce obsahuje ...
 • Osobní iniciace 

  Láníčková, Andrea
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Štěpánek, Jan
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku elektronizace státní správy, která je v posledních letech výrazně podporována, především díky dotacím z Evropské unie. Praktická část se pak zaměřuje na konkrétní příklad integrace ...
 • Pracovní poměr - vznik, změna, skončení 

  Štěpánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem informací o vzniku, změně a zániku pracovního poměru podle zákonů České republiky. Zároveň analyzuje současnou situaci a pokouší se naznačit možné změny, které by vedly ke zlepšení ...
 • Režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví 

  Balášová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového režimu daně z přidané hodnoty, a to přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Popisuje základní principy a teoretická východiska, která jsou dále použita k řešení ...