Now showing items 1-20 of 28

 • Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí 

  Komárek, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov ...
 • Ekologie ve světelné technice 

  Špidlík, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s ekologií ve světelné technice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé světelné zdroje a chemické látky použity na výrobu komponentů. Pro přehlednost je obsah toxické rtuti ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Fotobiologická bezpečnost svítidel a světelných zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Tato disertační práce se zabývá fotobiologickými vlastnostmi optického záření a jejich vztahem k lidskému tělu. V práci jsou popsány možné následky na živou tkáň při nadměrné expozici optického záření. Práce se také zabývá ...
 • Hodnocení fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů pro domácí použití 

  Jelínek, Jakub
  Tato práce pojednává o fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů používaných pro osvětlení domácností. Teoretická část práce se věnuje oblastem souvisejících s fotobiologickou bezpečností, jako například popisem základních ...
 • Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů pro interaktivní panel 

  Vágner, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením fotometrických parametrů různých světelných zdrojů pro interaktivní panel nacházející se ve Světelné laboratoři VUT FEKT. V práci je popsán postup měření a zpracování fotometrických ...
 • Měření parametrů LED stmívatelných zdrojů 

  Kubeša, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou LED stmívatelných světelných zdrojů. Teoretická část se ze začátku věnuje světlu a základním fotometrickým veličinám, rozebírá zdroje světla a jejich parametry. Dále popisuje princip ...
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Napěťové zkoušky za mokra 

  Vondrák, Michal
  Cílem této práce je navrhnout sprchový systém pro rozšíření napěťových zkoušek o napěťové zkoušky za mokra. Na úvod je práce zaměřena na důležité požadavky, za kterých lze realizovat napěťové zkoušky za mokra. Tyto požadavky ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh osvětlení střední školy 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh osvětlení železniční stanice 

  Hána, František
  Práce se zabývá návrhem a výpočtem osvětlení v železniční stanici Šternberk. Součástí je dimenzování a jištění přívodních kabelů, návrh a dokumentace ke kabelovým trasám NN, porovnání současného a navrhovaného stavu z ...
 • Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy sokolovny 

  Kattauer, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku osvětlování vnitřních prostorů, konkrétně pak objektu sokolovny v Moravském Písku. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část pojednává obecně o základních veličinách a ...
 • Návrh simulátoru ranního slunce 

  Suský, Stanislav
  Tato práce se zabývá seznámením s problematikou vlivu elektromagnetického záření na cirkadiánní rytmy a jejich vlivu na organismus. V práci jsou popsány cirkadiánní rytmy a jejich vliv na organismus, umístění a popis funkcí ...
 • Návrh veřejného osvětlení obce 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto diplomová práca je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou svetelnej techniky a verejného osvetlenia. Druhá časť je zameraná na skúmanie súčasného stavu v obci Bezděkov. V ďalšej časti je návrh ...
 • Osvětlování s ohledem na biologické funkce 

  Němec, Jiří
  Práce shrnuje základní světelně technické parametry, principy vizuální a nevizuální fotorecepce a dopady osvětlení na organismus. Několik kapitol je zaměřeno na mechanismus, jímž světlo ovlivňuje hladinu hormonů a cirkadiánní ...
 • Photobiological Safety of the Sun 

  Štěpánek, Jaroslav; Škoda, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with the theme of photobiological safety of the sun. The Sun has in its spectrum ultraviolet, visible and infrared part of the radiance. This radiance could cause some injures of eye or skin.
 • A Physical Calibrator for Partial Discharge Meters 

  Krbal, Michal; Pelikán, Luděk; Štěpánek, Jaroslav; Orságová, Jaroslava; Kolcunová, Iraida (MDPI, 2019-05-29)
  This article offers an alternative method of calibrating partial discharge meters for research and teaching purposes. Most current modern calibrators are implemented as precise voltage pulse sources with a coupling capacitor. ...
 • Porovnání světelných zdrojů z ekonomického hlediska 

  Růžička, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým porovnáním světelných zdrojů. Na trhu v současné době neexistuje veličina, pomocí které by se světelné zdroje daly z ekonomického hlediska mezi sebou dlouhodobě porovnat. Hlavním ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...