Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr pro vytvoření gastronomického portálu 

    Štěpánek, Jiří
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro vytvoření gastronomického portálu. Práce popisuje projekt od vzniku e-shopu, přes získávání zákazníků a rozšiřování o další moduly, až po kompletní internetový portál ...
  • Studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

    Kacálek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav. S použitím numerického 2D modelu proudění vody byly provedeny hydraulické výpočty průchodu povodňových průtoků řešenou lokalitou. Bylo ...