Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie pro zkapalňování plynů a jeho využití a distribuce 

    Štěpánek, Jindřich
    Tato diplomová práce se zabývá technologiemi pro zkapalňování plynů a jejich skladování. V první části je shrnut vývoj technologie zkapalňování pomocí expandérů a škrtících ventilů, za kterým následuje současná technologie. ...
  • Výpočet ekvitermní křivky 

    Štěpánek, Jindřich
    Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění, přesněji řečeno vytápěním v závislosti na klimatických podmínkách prostředí ve kterých se nachází vytápěný objekt. Shrnuje informace nutné pro výpočet ekvitermní závislosti, ...