Now showing items 1-2 of 2

  • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

    Štěpánek, Josef
    Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich vlivu na lidské zdraví. Soustředí se na filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace. Jsou zde popsány odlišnosti různých konstrukčních řešení. Dále zmiňuje ...
  • Konstrukční návrh adsorbéru 

    Štěpánek, Josef
    Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...