Now showing items 1-10 of 10

 • Efektivní stavby a jejich celky 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  V reakci na potřeby současné společnosti (a potřeby blízké budoucnosti) můžeme v krajině našich měst pozorovat nové skladebné typologické prvky, které svým měřítkem a prostorovým vlivem mění zažité vnímání měst. Nejde však ...
 • Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou? 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Rychlost, s jakou obklopují naše města, je závratná. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Mají dopad ...
 • Marketingová strategie pro rozvoj firmy 

  Vytlačil, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání nově vzniklé divize ve společnosti INTERLOG s.r.o., která se soustředí na komplexní prodej vozidel a společnost jí přikládá velký význam. Práce je zaměřena na rozvoj této divize a ...
 • Možnosti monitorování obráběcího procesu 

  Štěpánek, Martin
  Předložená bakalářská práce popisuje vybrané metody monitorování obráběcích procesů. Práce analyzuje fungování jednotlivých metod, kterými je možné provádět monitorování obráběcího procesu, uvádí jejich výhody a nevýhody. ...
 • Návrh technologie vystružování 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vystružování otvorů v hydraulických komponentech s vysokými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost. Cílem práce je porovnat produktivitu, efektivitu a přesnost operace ...
 • Pivovar ve městě, město v pivovaru 

  Štěpánek, Martin
  Areál znojemského pivovaru, přestože se nachází na velmi atraktivním místě historického centra, patří k nejrozsáhlejším nevyužívaným plochám ve městě. Oživení tohoto území je velkým úkolem, se kterým se bude Znojmo v ...
 • Proč se zabývat moderními logistickými a výrobními areály? 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Zároveň jsou zátěží pro krajinu, kterou se snažíme chránit. Jak ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Štěpánek, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra. Zabývám se důležitostí obnovy původního ...
 • Sledování efektivity prostředků na marketing podniku 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na sledování efektivity prostředků na marketing a zvyšování hodnoty značky podniku. V teoretické části jsou popsány poznatky o problematice podniku, značky a její hodnoty. Dále pak navazuje výčet ...
 • Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny 

  Štěpánek, Martin
  Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a ...