Now showing items 1-2 of 2

  • Protitlaková parní turbina 

    Kubiš, Zdeněk
    Tématem diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 60 MW pro dvoustupňový ohřev topné vody. Turbina je určena pro kogenerační cyklus, má čtyři neregulované odběry a výstup dolů do topného ohříváku. Nejprve ...
  • Virtualizace institutu státní správy 

    Štěpánek, Ondřej
    Tato bakaláská práce se zabývá problematikou virtualizace server a poítaových stanic, která je v poslední dob stavebním kamenem moderních datových center. Praktická ást je pak zamena na výbr nejvhodnjšího ešení pro konkrétní ...