Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Fikejsl, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající analýzou tepelných vlivů u obráběcích strojů a následně jejich kompenzací. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a teplotní ...
 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Hydraulický dílenský lis 

  Simandl, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí dílenského lisu, pro použití při základních tvářecích a montážních operacích. V práci budou znázorněny základní principy a rozměry hydraulických lisů, dělení hydraulických lisů pomocí ...
 • Konstrukce frézky pro velkoplošné frézování 

  Ďurovec, Mikuláš
  Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov ...
 • Konstrukční návrh mobilního akumulátorového manipulátoru 

  Pliešovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je rešerše mobilních akumulátorových manipulátorů se sudy pro potravinářský a farmaceutický průmysl, dále konstrukční návrh a početní vyhodnocení. V úvodní části jsou v rešerši srovnány průmyslové a ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro homogenizaci jemnozrnného granulátu 

  Daňhel, Jan
  Tato práce se věnuje konstrukci dvoukuželového mísiče pro využití ve farmaceutickém, chemickém, či potravinářském průmyslu. V první části se věnuje procesu mísení a poté konstrukčním provedení mísičů. Jsou zde i doporučení ...
 • Měření vybraných fyzikálních veličin 

  Zajíček, Matouš
  V úvodu této práce je provedena stručná literární rešerše existujících typů a principů funkcí vybraných senzorů teploty, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, hmotnosti a ostrovních zdrojů elektrické energie. Následující ...
 • Návrh a konstrukce hobby frézky 

  Štěpánek, Vojtěch
  Práce se zabývá porovnáním CNC strojů. Srovnává komponenty použité v malých hobby strojích s komponentami velkých komerčních strojů. Dále je v práci proveden návrh kon-strukce a stavba reálné CNC frézky značky MillVOY a ...
 • Návrh konstrukce jednoúčelového stroje pro čelní frézování 

  Cagáň, Juraj
  V úvodných kapitolách opisuje bakalárska práca široké spektrum možností pri výbere komponentov vo fáze návrhu CNC stroja, či už z hobby alebo profesionálnej oblasti. Následne uvádza 3 koncepčné varianty kinematického ...
 • Návrh konstrukce podavače spon 

  Mach, Stanislav
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zařízení pro přemístění a orientaci speciálních spon pomocí vibrační techniky. V úvodní části je popsán rozbor současného stavu vědy a techniky v oblasti vibrační techniky. V další ...
 • Pasivní axiální magnetické ložisko 

  Dostál, Patrik
  Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a ...
 • Robotizovaná pracoviště pro technologie svařování s důrazem na svařovací agregáty 

  Lukšíček, David
  Podstatou této bakalářské práce je uvést základní poznatky a principy v robotickém sva-řování. V úvodu se práce věnuje seznámení čtenáře s automatizací a robotizací, následujekrátká definice svařování a mapování jeho vývoje. ...
 • Vývoj a návrh nízkonákladového manipulátoru pro interakci s okolím 

  Štěpánek, Vojtěch
  Tato práce se věnuje návrhu nízkonákladového robotického manipulátoru typu SCARA. Práce je sestavena chronologicky podle dílčích vývojových stádií manipulátoru. Představí metody z oblasti inverzní kinematiky, které určují ...