Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza systému vymáhání pohledávek 

  Cebáková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část analyzuje pohledávky z právního, účetního i daňového pohledu a přehledně zobrazuje způsoby vymáhání pohledávek. V analytické části ...
 • Bakalářská práce 

  Štěpánková, Lenka
  Série obrazů s mými blízkými.
 • Geospatial Analysis of Exhibition Centers 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Veletržní a výstavní areály v Evropě mají v řadě případů unikátní charakteristiky i historii, současně však vykazují také mnoho společných znaků. Jako výchozí metoda identifikace obecných rysů může sloužit geoprostorová ...
 • Involvement of Information Technology in the Presentation of Historical Architectural Monument 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2020-11-04)
  Při obnově architektonických památek nedochovaných v původní podobě stojí autoři projektu rekonstrukce vždy před dilematem, zda usilovat o původní vzhled památky pomocí výroby replik, nebo se omezit na rekonstrukci ...
 • Parameters of European Exhibition Centres 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Veletržní a výstavní areály jsou zkoumány jako zcela svébytný typ městského prostoru ze tří různých perspektiv. Formální charakteristiky popisují jeho měřítko a skladbu hmot, funkční charakteristiky zachycují způsob ...
 • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ 

  Betlach, Jiří
  Cílem práce je ověření možnosti rozšiřování kapacity města ve vnitřním městě.
 • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ - Transformace západní části areálu BVV 

  Figlovská, Petra
  Diplomový projekt je zaměřen na hledání nového urbanistického řešení pro brněnské výstaviště. Na základě teoretických předpokladů vypracovává urbánní strategii proměny západní části areálu BVV. Úsředním motivem je přemístění ...
 • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ /Transformace západní části areálu BVV/ 

  Bauer, Karel
  Areál brněnských veletrhů je již 90 let srdcem střední Evropy pro výstavy toho nejzajímavějšího, co doba nabízí. Tím nejcennějším exponátem jsou však urbanistické a architektonické hodnoty komplexu, odrážející vývoj moderní ...
 • Spatial Features of Exhibition Grounds in the Czech Republic 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Průzkum provedený u pěti nejvýznamnějších výstavních areálů v České republice mapuje jejich prostorovou strukturu, způsob zapojení do urbánní struktury a charakter hranic. Zjištěné charakteristiky, jako je využitelnost a ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je architektonická a urbanistická studie transformace stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě. Výsledkem je návrh multifunkčního společenského objektu a jeho začlenění ...