Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt 

  Bittnerová, Lucie
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové ...
 • Bytové domy Lípa v Hodoníně - stavebně technologická příprava výstavby 

  Gabčová, Kateřina
  Stavebně technologický projekt pro realizaci bytových domů Lípa v Hodoníně obsahuje technickou zprávu ,zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, ...
 • Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby 

  Šarlejová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu v Blansku - stavebně technologická příprava 

  Vonderka, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Blansku. Podrobněji je zpracován technologický předpis montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou ...
 • Kanalizace a ČOV Křelov,Břuchotín-stavebně technologický projekt 

  Novák, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám ...
 • Návrh a zavedení bezpečnostních opatření pro společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o 

  Vodička, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice bezpečnostních opatření ve společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Nastíněno je zde teoretické pozadí, na které navazuje analýza současného stavu, následně návrhy a zavedení ...
 • Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty 

  Štěrba, Martin
  Hlavní náplní studie je analýza a návrh optimalizace vnitropodnikového procesu zásobování pro montážní linku ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., která se zabývá výrobou předních světlometů pro automobilový průmysl. ...
 • Návrh podnikových procesů ve službách 

  Červinka, Jan
  Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...
 • Penzion Skalka-stavebně technologický projekt 

  Patočka, Bronislav
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby penzionu v obci Skalka u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící objekt z cihelného zdiva. Součástí projektu je vedle samotného objektu penzionu i opěrná ...
 • Potenciál biomasy v ČR a náklady na její energetické využití - II 

  Štěrba, Martin
  V posledních letech se stále více setkáváme s pojmy bioenergie, biomasa nebo biopaliva. Ve spojení s rostoucím tlakem na využívání těchto komodit roste jejich poptávka. Plodiny pěstované za účelem výroby energie mohou být ...
 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby obchodního domu 

  Jahodová, Martina
  Tato bakalářská práce zahrnuje realizací hrubé vrchní stavby obchodního domu ve Valašském Meziříčí. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a zastřešení budovy, technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Tatranské Lomnici 

  Šifrová, Sláva
  Predmetom tejto práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby so zameraním na murovanie zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. V práci je spracovaná technická správa riešeného objektu, ...
 • Skladová a expediční hala včetně rekonstrukce-stavebně technologický projekt 

  Toman, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projek skladové a expediční haly v Třebíči. Tato práce obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, studie realizace hlavních ...
 • Stavebně technologická studie výstavby administrativní budovy v Ostravě 

  Vengřínová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie pro administrativní budovu v Ostravě – Hrabové. Ze zpracované dokumentace je jedná především technickou zprávu, technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologický projekt "Kampus Brno - Bohunice" 

  Marek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je zpracování technologického projektu univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích. Práce obsahuje komplexní studii realizaci hlavních technologických etap postupu výstavby řešených objektů UKB, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi 

  Jedličková, Alena
  V diplomové práci jsou obsaženy vybrané části technologického projektu pro stavbu Bytový dům Miroslav. Je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap, ...
 • Stavebně technologický projekt Domova seniorů Pržno 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, přístavbou venkovních teras a nástavbou druhého nadzemního ...