Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Analýza účinků zatížení větrem na stavební konstrukce 

  Štěrba, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účinků zatížení větrem na stavební konstrukce. V rámci práce je řešeno numerické modelování obtékání tuhých válcových těles při vysokých Reynoldsových číslech. K simulacím byl použit ...
 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt 

  Bittnerová, Lucie
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové ...
 • Bytové domy Lípa v Hodoníně - stavebně technologická příprava výstavby 

  Gabčová, Kateřina
  Stavebně technologický projekt pro realizaci bytových domů Lípa v Hodoníně obsahuje technickou zprávu ,zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, ...
 • Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby 

  Šarlejová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu v Blansku - stavebně technologická příprava 

  Vonderka, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Blansku. Podrobněji je zpracován technologický předpis montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou ...
 • Kanalizace a ČOV Křelov,Břuchotín-stavebně technologický projekt 

  Novák, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám ...
 • Models of Value Creation Measurement in Different Manufacturing Industry Sectors in the Czech Republic 

  Suchánek, Petr; Štěrba, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of the article: The subject of this article is the construction of a model which is able to measure whether an enterprise is creating or destroying value. In the light of our previous research, we are not seeking ...
 • Multifunkční sportovní hala - stavebně technologický projekt 

  Chadima, Zdeněk
  Diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby multifunkční sportovní haly formou stavebně technologického projektu. Projekt mimo jiné obsahuje celkovou studii realizace včetně situací, časové a finanční ...
 • Návrh a zavedení bezpečnostních opatření pro společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o 

  Vodička, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice bezpečnostních opatření ve společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Nastíněno je zde teoretické pozadí, na které navazuje analýza současného stavu, následně návrhy a zavedení ...
 • Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové projekty 

  Štěrba, Martin
  Hlavní náplní studie je analýza a návrh optimalizace vnitropodnikového procesu zásobování pro montážní linku ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., která se zabývá výrobou předních světlometů pro automobilový průmysl. ...
 • Návrh podnikových procesů ve službách 

  Červinka, Jan
  Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...
 • Penzion Skalka-stavebně technologický projekt 

  Patočka, Bronislav
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby penzionu v obci Skalka u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící objekt z cihelného zdiva. Součástí projektu je vedle samotného objektu penzionu i opěrná ...
 • Polyfunkční dům D - Technologická etapa spodní stavby 

  Šolc, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby polyfunkčního domu D, ulice Dusíkova, Brno. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební ...
 • Potenciál biomasy v ČR a náklady na její energetické využití - II 

  Štěrba, Martin
  V posledních letech se stále více setkáváme s pojmy bioenergie, biomasa nebo biopaliva. Ve spojení s rostoucím tlakem na využívání těchto komodit roste jejich poptávka. Plodiny pěstované za účelem výroby energie mohou být ...
 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby obchodního domu 

  Jahodová, Martina
  Tato bakalářská práce zahrnuje realizací hrubé vrchní stavby obchodního domu ve Valašském Meziříčí. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a zastřešení budovy, technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower 

  Bittnerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby Silo Tower v Olomouci. Obsahem práce je především zpracovaná studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní stavby ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Tatranské Lomnici 

  Šifrová, Sláva
  Predmetom tejto práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby so zameraním na murovanie zvislých konštrukcií bytového domu v Tatranskej Lomnici. V práci je spracovaná technická správa riešeného objektu, ...