Now showing items 1-2 of 2

  • Křižovatka Hrotovická x Kosmákova v Třebíči 

    Štadáni, Pavel
    Předmětem práce je projektová dokumentace rekonstrukce stávající nevhodné dvojice blízkých křižovatek na silnici II/351 v Třebíči. Jako podklad návrhu byl proveden směrový dopravní průzkum, na jehož základě byly porovnány ...
  • Záchytná parkoviště na Brněnsku 

    Štadáni, Pavel
    Ve světě stále častějším způsobem řešení rostoucí intenzity automobilové dopravy ve městech je zřizování záchytných parkovišť v jejich okrajových částech, která mají za úkol snížit podíl individuální automobilové dopravy. ...