Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace rozsáhlých částicových systémů 

    Štambachr, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá simulacemi rozsáhlých částicových systémů. Hlavním cílem je vytvoření výkoného simulačního modelu pro kosmologické N-body systémy a jeho následné testování. K implementaci jsem zvolil ...
  • Simulace tekutin a plynů 

    Štambachr, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, ...