Now showing items 1-15 of 15

 • Automatizované procedury pro Koherencí řízený holografický mikroskop 

  Dostál, Zbyněk
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) a Fluorescenční holografický mikroskop (FHM) byly vyvinuty zejména pro kvantitativní fázové zobrazování a měření dynamiky živých buněk, které obvykle bývá předmětem digitální ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples 

  Tremlová, Bohuslava; Štarha, Pavel; Buňka, František; Gistingrová, Zuzana; Hrabě, Jan (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2006-05-11)
  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes ...
 • Integrální transformace a jejich aplikace 

  Béreš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...
 • Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový průzkum Země 

  Novotný, Jan
  Segmentace obrazu na jednotlivé stromy je důležitý krok při zpracování dat dálkového průzkumu pro lesnickou praxi. Tato dizertační práce podává široký přehled dané problematiky. Shrnuje teoretický kontext z pohledu aplikované ...
 • Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže 

  Malec, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna 

  Loučka, Pavel
  Důležitým sledovaným parametrem při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace 

  Vostal, Jiří
  Tato práce se zabývá problémem měření průměru extrudovaných vláken. Za tímto účelem byl navržen postup využívající numerických metod zpracování obrazové informace. Použité jednotlivé metody jsou popsány v teoretické části. ...
 • Měření rychlosti objektu pomocí Fourierovy transformace 

  Zikmund, Tomáš
  Práce se zabývá měřením rychlosti objektu pomocí obrazové analýzy. Čtenář se zde seznámí s matematickou teorií spojenou s tímto problémem. Je zde vysvětlen matematický postup, kterým lze rychlost daného objektu vypočítat. ...
 • Modelování geometrických ploch 

  Adámková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením geometrických ploch na počítači v rovnoběžném a středovém promítání. Práce obsahuje část matematické teorie potřebnou pro zavedení daných zobrazení. Jsou zde definovány důležité ...
 • Modelování NURBS křivek a ploch v projektivním prostoru 

  Ondroušková, Jana
  V první části práce se zabývám předchůdci NURBS křivek a ploch, přesněji Fergusonovými, Bézierovými, Coonsovými a B-splajn křivkami a plochami a dále B-splajn funkcemi. V druhé části se věnuji NURBS křivkám a plochám, ...
 • Numerická metoda filtrace aditivního šumu v obraze pomocí adaptivního filtru 

  Venclovský, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou, kterou je vhodné řešit metodou adaptivního filtru aditivního šumu v obraze. Odvozuje algoritmus metody adaptivního filtru. Následně studuje vlastnosti tohoto filtru. Na závěr ...
 • Numerické metody zpracování obrazové informace pro rekonstrukci povrchu objektu s využitím konfokálního mikroskopu 

  Adámková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí povrchu objektu s využitím konfokálního mikroskopu. Práce obsahuje část matematické teorie spojené s tímto problémem. Je zde vysvětlen matematický postup, kterým lze rekonstrukce ...
 • Postnatal Development of the Urine Cortisol/Creatinine Ratio in the Dog 

  Vostatková, Kateřina; Štarha, Pavel; Kaláb, Pavel; Blahová, Jana; Baranyiová, Eva (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2008-12-19)
  The objective of this study was to determine the cortisol to creatinine ratio in urine of growing puppies between birth and the age of 8 weeks. Beagle puppies (n = 14) of three litters were used. The puppies of litters 1 ...