Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů 

    Štefánek, Tomáš
    Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá modelovaním hydraulických prevodov pomocou simulačných systémov, ako napr. DYNAST a MATLAB. Prevážna časť práce obsahuje prehžad rôznych modifikácií hydraulických prevodov + ich ...
  • Servoelektrická upínací jednotka 

    Štefánek, Tomáš
    Obsahom diplomovej práce je navrhnutie konštrukcie upínacej jednotky s mechanickým multiplikátorom. Jednotka bude slúžiť k technologickému upínaniu dielcov v technickom zariadení. Mojou úlohou bolo zvoliť spôsob konštrukcie ...