Now showing items 1-20 of 26

 • CFD simulace vírové struktury v sací troubě Francisovy turbíny (Francis-99) při pod-optimálním provozu - srovnání s měřením 

  Neděla, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá simulací vírové struktury, vznikající v sací troubě Francisovy turbíny, a to při pod-optimálním průtoku. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejpřesnějších výsledků z výpočtů, pomocí studentské ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Energy transformation and flow topology in an elbow draft tube 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Skoták, Aleš; Motyčák, Lukáš (University of West Bohemia, 2012-06-01)
  Paper presents a computational study of energy transformation in two geometrical configurations of Kaplan turbine elbow draft tube. Pressure recovery, hydraulic efficiency and loss coefficient are evaluated for a series ...
 • Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny 

  Zríni, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých ...
 • Experimentální testování minimíchadla pro čištění odpadních vod 

  Luňák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby míchání, především kapalných látek. Teoretická část práce je věnována rozdělení míchadel, včetně popisu jejich vlastností, výhod, nevýhod a použití. Experimentální část je ...
 • Hybridní systémy akumulace energie 

  Tománek, Ladislav
  The aim of this paper is to describe problems of energy storage systems focusing on hybrid energy storage systems. In the first part, the systems of storage energy are divided into two basic groups based on their role in ...
 • Hydraulické ztráty v potrubí 

  Štefan, David
  Práce pojednává o vlivu délkových třecích ztrát v potrubí. Je zde uveden výpočet ztrátové měrné energie pomocí Darcy-Waisbachova vztahu, výpočet součinitele tření pro tři oblasti turbulentního proudění s využitím dostupných ...
 • Kavitující proudění v konvergentně-divergentní trysce 

  Hlaváček, David
  Diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním vyvolaným rotací kapaliny v konvergentně-divergentní trysce, která simuluje vírový cop za oběžným kolem vodní turbíny. Je provedeno měření na experimentální trati v laboratoři. ...
 • Metody počítačové vizualizace proudění 

  Častulíková, Veronika
  Vizualizace proudění je jedním z důležitých témat ve vědecké vizualizaci, která je předmětem neutuchajícího výzkumu. Data získaná prostřednictvím numerických simulací jsou dále analyzována pro lepší pochopení proudění ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2014-11-18)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Optimalizace polohy propelerové turbíny v kašně 

  Duda, Petr
  Diplomová práce obsahuje základní informace o propelerových turbínách. Zabývá se správných umístěním v kašně tak aby bylo zajištěno co nejoptimálnějšího plnění. Část práce je věnována úkazům vznikajících v mezilopatkovém ...
 • Optimalizace zadního křídla závodního vozu 

  Feldová, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci ...
 • Proper Orthogonal Decomposition of Pressure Fields in a Draft Tube Cone of the Francis (Tokke) Turbine Model 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel (IOP Publishing, 2015-01-06)
  The simulations of high head Francis turbine model (Tokke) are performed for three operating conditions - Part Load, Best Efficiency Point (BEP) and Full Load using software Ansys Fluent R15 and alternatively OpenFOAM ...
 • Přímočarý pneumatický motor 

  Málek, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje popis a rozdělení pneumatických pohonů, hlavní část je věnována přímočarým pneumatickým motorů, jejich konstrukčním provedení a popisu jednotlivých částí motoru s ohledem na jeho funkci. Součástí ...
 • Řízení vírového proudění v sací troubě vodní turbíny 

  Litera, Jiří
  Vodní energie je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu elektrické energie na světě. Trendem současné doby je omezit produkci elektřiny spalováním fosilních paliv a použít pro její výrobu více obnovitelných zdrojů. ...
 • Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil 

  Rudolf, Pavel; Štefan, David; Sedlář, Milan; Kozák, Jiří; Habán, Vladimír; Huzlík, Rostislav (IOP Publishing, 2015-12-06)
  Spatio-temporal description of the cavitating flow around hydrofoil with 8 degrees incidence using proper orthogonal decomposition (POD) is presented. POD is a suitable tool, which provides information not only about the ...
 • Struktura proudění a energetické přeměny v kolenové sací troubě 

  Štefan, David
  Sací trouba je důležitou součástí přetlakových vodních turbín. Pouze její dokonalá spolupráce s turbínou může zajistit nejvyšší účinnost celého soustrojí. Proto je třeba se zabývat charakterem proudění v sací troubě nejlépe ...
 • Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy 

  Regner, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný ...
 • Study of the Dissipation in Spiraling Vortical Structures 

  Štefan, David
  This work deals with study of swirling flows where the spiral vortical structure appears. The main relation is to flow seen in the draft tube cone of hydraulic turbines operated out of the design point (i.e. best efficiency ...
 • Ventily pohonných systémů raketových motorů 

  Kadlec, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, na němž je tato problematika demonstrována. ...